, ,

Kimono judo bílé Ippon Gear IJF – kalhoty


Compare

Kimono na judo Ippon Gear Legend IJF je vlajková loï naší nabídky a špièkový, certifikovaný, soutìžní model. Toto kimono uvidíte na všech èeských seniorských i juniorských reprezentantech, ale nejenom na nich. Oblíbené je už mezi dorostenci i judisty, kteøí certifikát nepotøebují, ale spokojí se pouze s tím nejlepším kimonem na trhu. Bezkonkurenèní kvalita, naprosto skvìle padnoucí støih, možnost objednat zvl᚝ kalhoty i kabát je to, co uèinilo tohle judo kimono top modelem mezi všemi.

 • Oficiální kimono øady národních týmù vèetnì Èeské republiky
 • Oficiální kimono špièkových judistù
 • Schváleno IJF
 • Lze zakoupit samostatnì kabát a kalhoty pro dokonalé pøizpùsobení
 • Lehký materiál a vysoce kvalitní zpracování

45.00 

Clear

Ippon Gear Legend je prémiový model znaèky Ippon Gear urèený pro vrcholné mezinárodní soutìže. Kimono je schváleno IJF a kombinuje nejvyšší kvalitu s pohodlným, atletickým støihem. Pro štíhlé judisty je k dispozici také ve støihu SlimFit. Vysoce kvalitní výšivka na ramenou dodává kimonu jedineèný vzhled.

Stejnì jako u všech soutìžních modelù kimon Ippon Gear pro dospìlé, nabízíme i u kimona Ippon Gear Legend systém Mix & Match. To znamená, že si mùžete vybrat kabát a kalhoty samostatnì, abyste dosáhli optimální velikosti a støihu kimona pro Vaši postavu.

Ippon Gear Legend je oficiálním kimonem národních týmù: Èeské republiky, Rakouska, Maïarska, Chorvatska, Dánska a Albánie.

Mezi špièkovými judistickými hvìzdami oblékajícími kimono Ippon Gear Legend jsou mimo jiné: LukᚠKrpálek, Krisztian Toth, Hedwig Karakas, Bernadette Graf, Kathrin Unterwurzacher, Barbara Matic, Dominik Druzeta a další.

 • Schváleno IJF
 • Lze zakoupit samostatnì kabát a kalhoty pro dokonalé pøizpùsobení Vaší postavì (mix & match)
 • K dispozici jako bìžná (regular) i zeštíhlená (SlimFit) verze
 • Lehký materiál a vysoce kvalitní zpracování
 • Pøedeprané, aby se zabránilo nadmìrnému srážení
 • Støih: Regular
 • Materiál: 75% Bavlna, 25% Polyester

 

TABULKA VELIKOSTÍ KIMON IPPON GEAR

 

Tato položka se skládá z kalhot. Kabát a pásek nejsou souèástí!

Upozornìní:

I pøi dodržení pokynù k praní mùže èasem dojít ke sražení materiálu asi o 1 – 3 cm! Doporuèujeme prát judo kimono na 30°C, nechat schnout pouze pøi pokojové teplotì a nepoužívat prací prostøedky s obsahem chlóru a aviváže.

 

size

145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210