,

Ippon Gear Uchi Komi

Availability:

10 in stock


Compare

Absolutnì nejoblíbenìjší tréninková pomùcka judistù. Skladná, kdykoliv a kdekoliv k dispozici a už v tìlocviènì, nebo i v pøírodì. Uchi Komi skvìle napomáhá ke zvýšení síly úchopu, specifické pro judo nebo BJJ, ale také poskytuje možnost procvièování techniky nástupù, vychýlení až po poèáteèní fázi hodu. Odporové lano zajistí dostateèný odpor jak pro mladé, tak i profesionální judisty a umožní jim rozvoj vytrvalosti a síly.

40.00 

10 in stock

Absolutnì nejoblíbenìjší tréninková pomùcka judistù. Skladná, kdykoliv a kdekoliv k dispozici a už v tìlocviènì, nebo i v pøírodì. Uchi Komi skvìle napomáhá ke zvýšení síly úchopu, specifické pro judo nebo BJJ, ale také poskytuje možnost procvièování techniky nástupù, vychýlení až po poèáteèní fázi hodu. Odporové lano zajistí dostateèný odpor jak pro mladé, tak i profesionální judisty a umožní jim rozvoj vytrvalosti a síly.

  • Napodobuje úchop kimona na judo nebo bjj
  • Lze použít v tìlocviènì i v pøírodì
  • Úchopy lze prát
  • Odporové lano vhodné jak pro mládež, tak i profesionální judisty

 

SKU: JITA04 Categories: , Tags: ,
Weight 0.30 kg